Rock Mountain Products

Bamboo

Black Bamboo - Phyllostachys Nigra
Bory Snakeskin - Phy. Nigra Bory
Dwarf Whitestripe
Pygmaeus - Pleioblastus Pygmeaus
Ramosa
Robusta - Fargesia Campbell
Rubro - Phyllostachys Rubromarginata
Spectabilis - Ph. Aureosulcata
Website Design by O'Daniel Designs